Laboratorul mobil ACTRIS-UBB a ajuns la UBB

A fost recepționat laboratorul mobil ACTRIS-UBB. Noul laborator mobil permite monitorizarea calității aerului prin investigații în coloană și in situ, fiind dotat cu următoarele echipamente:

 • Sistem LIDAR aerosoli, cu un laser tip Nd:YAG. Sistemul este conectat la o unitate de control din interiorul laboratorului mobil ACTRIS-UBB, care permite stocarea și procesarea datelor măsurate în teren în timp real. Echipamentul corespunde cerințelor de calitate ACTRIS – AEROSOL REMOTE SENSING STATION.
 • Stație meteorologică compactă, prin care se pot măsura principalii parametrii meteorologici, precum: temperatura, presiune atmosferică, umiditate relativă, direcția și viteza vântului.
 • Sistem automat de măsurare pentru determinarea concentrației de particule în suspensie fracția PM10 și / PM2,5.
 • Sistem analizatoare de gaze, compus din 6 analizatoare individuale, care permit determinarea automată a concentrațiilor de:
   1. Monoxid de carbon (CO);
   2. Dioxid de carbon (CO2);
   3. Oxizi de azot (NO/NO2/NOx);
   4. Metan (CH4);
   5. Ozon (O3);
   6. Dioxid de sulf (SO2)

Laboratorul mobil ACTRIS-UBB a fost livrat de către INOESY SRL, pe baza contractului de achiziție publică încheiat între firmă și Universitatea Babeș-Bolyai în data de 14.02.2022.