Conferința de lansare a proiectului ACTRIS-UBB

În data de 07 decembrie 2020 a avut loc Conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii ACTRIS-UBB cu scopul de a contribui la cercetarea pan-europeana privind compoziția atmosferei și schimbările climatice” cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Conferința a avut ca obiectiv prezentarea obiectivelor, activităților proiectului și a rezultatelor așteptate. De asemenea, în cadrul conferinței a fost prezentat Infrastructura de Cercetare ACTRIS și ACTRIS-RO.

Agenda conferinței:
Prof.univ.dr. Daniel David, Rectorul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca: Cuvânt de deschidere.

CS I dr. Doina Nicolae, Coordonator ACTRIS-RO, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 București: Prezentarea infrastructurii de cercetare ACTRIS-RI.

Lect.univ.dr.ing. Nicolae Ajtai, Manager proiect ACTRIS-UBB, Facultatea de știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității Babeș-Bolyai: Prezentare proiect ACTRIS-UBB.