ACTRIS RO

Implementarea infrastructurii ACTRIS RI în Romania s-a realizat prin coagularea capacităților de observare si explorare a atmosferei la nivel național. ACTRIS-RO are un rol esențial în dezvoltarea de noi cunoștințe, precum și în sprijinirea politicilor de mediu, schimbărilor climatice, calității aerului și a transportului de poluanți pe distanțe lungi.

În momentul de față, infrastructura ACTRIS-RO constă din:

4

Stații de observare multi-instrument

Localizate în 4 regiuni din România, caracterizate de climatologii diferite:

  • MARS (Magurele Atmosphere and Radiation Site) – Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Optoelectronică – INOE 2000, Măgurele, regiunea Sud;
  • LOASL (Atmosphere Optics, Spectroscopy and Lasers Laboratory), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, regiunea Nord-Est
  • ACTRIS-UBB, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, regiunea Nord-Vest
  • UGAL – Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, regiunea Sud-Est

2

Laboratoare specializate

din cadrul Centrului de Calibrare Lidar: LiCal, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Optoelectronică – INOE 2000, Măgurele

2

Platforme exploratorii

  • ATMOSLAB – platformă aeropurtată, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Elie Carafoli – INCAS București;
  • CERNESIM – cameră de simulare a proceselor atmosferice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

ACTRIS-RO pe Roadmapul național

ACTRIS-RO este inclusă în Roadmapul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 624/03.10.2017 în domeniul Mediului.

Contribuția ACTRIS-UBB la ACTRIS RI

ACTRIS RI este o infrastructură de cercetare paneuropeană complexă, al cărei obiectiv strategic este de a asigura pe termen lung observațiile atmosferice coordonate de aerosoli, nori și gaze minore. Prin integrarea stațiilor europene terestre, echipate cu instrumente avansate de sondare a atmosferei pentru aerosoli, nori si specii gazoase cu durată scurtă de viată, ACTRIS RI asigură accesul sigur la date și informații de înaltă calitate despre procesele atmosferice relevante pentru climă și de cercetare a calității aerului tuturor părților cointeresate la nivel internațional.

Pentru mai multe informații puteți accesa: